Teak Kereste

teak

teak

Teak Kereste, denizciler tarafından dünyanın en değerli ve çok yönlü kullanımı olan ağacı kabul edilmektedir. Myanmar (Burma) teak’den, altın parıltısı rengine dönen ender güzelliği, dekoratif damarlı yüzeyi, benzersiz mukavemet özellikleri, dayanıklılığı, aşınmaya olan direnci, ahşap sektöründe eşsiz ve en çok talep edilen ağaç olmasını sağlamıştır. Titanik gemisinin güvertesi, Myanmar (Burma) teak’den yapılmış olup, güverte ahşabı, geminin battığı talihsiz gece 15 Nisan 1912 deki gibi iyi durumdadır. Myanmar (Burma) daki, Rangoon nehrinde, 150 yıla yakın zamandır, suya batırılmış olarak duran burma teaklerinin, kesildikleri ilk gündeki gibi özünün sağlam ve iyi durumda oldukları gözlenmiştir. Uzakdoğu’daki yüzlerce yıllık birçok tapınakta teak ağacından kolon, kiriş, kapı ve pervazları kullanılmıştır. Bu kadar üstün özelliği bir arada bulunduran teak’den başka bir ağaç türü daha yoktur. Yüzyıllardır, teak ağacından yapılmış güverte ve ahşap ürünleri mükemmelliğin eşsiz örneği olarak gösterilmiştir. Fakat pek az insan, bu ağacın sağladığı kayda değer fayda ve benzeri olmayan uygulamaları tam olarak bilmemektedir

EN.
Seamen accept the teak tree as the most valuable tree with multipurpose use in the world. Due to its rare beauty caused by its golden glows, surface with decorative vessels, unique durability, stability and its resistance to erosion the Myanmar (Burma) teak has become a unique and popular tree in the wooden sector. The deck of the Titanic was made of Myanmar (Burma) teak and the woods of its deck remained as they were on the unfortunate night of 15 April 1921 when it sank. It has been observed that the Burma teaks in Myanmar (Burma), at the Rangoon river, which are there for about 150 years immersed in water, are still durable and in good condition just as they were on the first day. In many temples in the Fareast columns, beams, doors and sills were made of teak tree. There is no other tree species like the teak which has so much superior features. For hundreds of years decks and wooden products made of teak have been demonstrated as the unique example of perfection. However, only a few people know the benefits and unique applications this tree provides.

. Sudan etkilenmez.
. Yoğun dokuya sahiptir.
. Hava koşullarından etkilenmez.
. Mumsu ve yağlı bir dokuya sahiptir.
. Uygulandığı yerde bükülme ve çekme olmaz.
. Dünyada en fazla el işçiliği ile inceltilebilen ahşaptır.
. Dokusunu haşere ve mikroorganizmalar yıkımlayamaz.
. Water resistant.
. Dense texture.
. Weather resistant.
. Waxy and oily texture.
. No flexing and tension on surface applied.
. Wood which can be thinned mostly by manual labor
. Texture resistant to pest and microorganisms.

Tik veya bilimsel adıyla Tectona Grandis; büyük, yaprak döken, tropik bir ağaç türüdür. Zerafeti ve dayanıklılığı ile dünya çapında ödüllü bir ağaçtır. Ancak, en değerli tik Myanmar (Burma)’dan geliyor.

Birleşmiş Milletler Orman ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yaptığı 2010 araştırmasına göre, doğal tik ormanları yaklaşık 29.035 milyon hektarı kapsıyor. Ve bu toplamın neredeyse yarısı Myanmar’da. Tropikal Ahşap, yalnızca FEQ (Birinci Avrupa Kalitesi) kalitesine sahip tutarlı renk ve tahıl desenleri olan Tik Keresteyi satın alır.

Teak ağacı; gemi yapımı, mobilya, döşeme ve iç dekorasyonu sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Teak’in en belirgin özelliği her türlü hava koşullarına dayanıklı olmasıdır. Bu nedenle çürümeye karşı da dirençlidir ve böcekleri kolayca uzaklaştırır.

Tik’in diğer özellikleri, hem ahşap işlemeyi kolaylaştıran hem de ahşap işçilerinin hem güzel hem de dayanıklı ürünler üretme kabiliyetini sağlayan esnekliği ve katı lifidir.

Asya’da, teak yüzyıllardır aranan bir yapı malzemesi olmuştur. Burma’da (Myanmar), 1880’lerin ortalarında tamamen tik olan benzersiz 1,5 kilometrelik U-Bein köprüsüne hayran kalabilir ve üzerinde seyredebiliriz. Tayland ise tek bir çivisiz inşa edilmiş, dünyanın en büyük altın tik konağı Vimanmek Teak Sarayı’na ev sahipliği yapıyor.

 

EN

Teak, or Tectona Grandis is a large, deciduous, tropical species of hardwood trees. Prized all over the world for its elegance and durability, it is native to Southeast Asian nations like Myanmar (Burma). However, the most precious and valuable teak comes from Myanmar (Burma).

According to a 2010 study conducted by the United Nations Forestry and Agriculture Organization (FAO), natural teak forests cover approximately 29.035 million hectares. And, almost half of this total is in Myanmar. Tropikal Ahşap only buys FEQ (First European Quality) Teak lumber with consistent color and grain patterns.

Teak is commonly used in the sector of furniture, shipbuilding, flooring and home interior decoration.The most salient characteristic of Teak  is its resistance to all kinds of weather.  Because of this,  it is also resistant to decay and easily repels insects.

Other characteristics of teak are its elasticity and solid fiber, both of which facilitate woodworking and the ability of woodworkers to create products, that are both beautiful and durable.

In Asia, teak has been a sought-after building material for centuries. In Burma (Myanmar), we can still marvel at and travel over the unrivalled 1.5-kilometre-long U-Bein bridge, built entirely of teak in the mid-1880s. Thailand is home to the world’s largest golden teak mansion, Vimanmek Teak Palace, built without a single nail.

Share
× Teklif Al..!