Teak Kereste

teak

teak

Teak Kereste, denizciler tarafından dünyanın en değerli ve çok yönlü kullanımı olan ağacı kabul edilmektedir. Myanmar (Burma) teak’den, altın parıltısı rengine dönen ender güzelliği, dekoratif damarlı yüzeyi, benzersiz mukavemet özellikleri, dayanıklılığı, aşınmaya olan direnci, ahşap sektöründe eşsiz ve en çok talep edilen ağaç olmasını sağlamıştır. Titanik gemisinin güvertesi, Myanmar (Burma) teak’den yapılmış olup, güverte ahşabı, geminin battığı talihsiz gece 15 Nisan 1912 deki gibi iyi durumdadır. Myanmar (Burma) daki, Rangoon nehrinde, 150 yıla yakın zamandır, suya batırılmış olarak duran burma teaklerinin, kesildikleri ilk gündeki gibi özünün sağlam ve iyi durumda oldukları gözlenmiştir. Uzakdoğu’daki yüzlerce yıllık birçok tapınakta teak ağacından kolon, kiriş, kapı ve pervazları kullanılmıştır. Bu kadar üstün özelliği bir arada bulunduran teak’den başka bir ağaç türü daha yoktur. Yüzyıllardır, teak ağacından yapılmış güverte ve ahşap ürünleri mükemmelliğin eşsiz örneği olarak gösterilmiştir. Fakat pek az insan, bu ağacın sağladığı kayda değer fayda ve benzeri olmayan uygulamaları tam olarak bilmemektedir

EN.
Seamen accept the teak tree as the most valuable tree with multipurpose use in the world. Due to its rare beauty caused by its golden glows, surface with decorative vessels, unique durability, stability and its resistance to erosion the Myanmar (Burma) teak has become a unique and popular tree in the wooden sector. The deck of the Titanic was made of Myanmar (Burma) teak and the woods of its deck remained as they were on the unfortunate night of 15 April 1921 when it sank. It has been observed that the Burma teaks in Myanmar (Burma), at the Rangoon river, which are there for about 150 years immersed in water, are still durable and in good condition just as they were on the first day. In many temples in the Fareast columns, beams, doors and sills were made of teak tree. There is no other tree species like the teak which has so much superior features. For hundreds of years decks and wooden products made of teak have been demonstrated as the unique example of perfection. However, only a few people know the benefits and unique applications this tree provides.

. Sudan etkilenmez.
. Yoğun dokuya sahiptir.
. Hava koşullarından etkilenmez.
. Mumsu ve yağlı bir dokuya sahiptir.
. Uygulandığı yerde bükülme ve çekme olmaz.
. Dünyada en fazla el işçiliği ile inceltilebilen ahşaptır.
. Dokusunu haşere ve mikroorganizmalar yıkımlayamaz.
. Water resistant.
. Dense texture.
. Weather resistant.
. Waxy and oily texture.
. No flexing and tension on surface applied.
. Wood which can be thinned mostly by manual labor
. Texture resistant to pest and microorganisms.
Share